HANZE COURSES 2018

osiris code – BB code – long title – class.

Osiris Block long title classes BB link
block 4
  1. 1.4.3 Quantitative Research
    (SPSS)
1h (NL)

1E 1D

bb-NL

BB ENG link

Block 4 EDm 3 (SPSS tobii) 2g 2h (beide NL) BB NL
block 3 Evaluation (interview) 1A(class split now)- 1E BB ENg
Block 3 reflection 4e jaar 4g 4h BB eng
BB NL
block 3 game lab 4a 4b 4c 4d BB LINK
block 4 game lab 4a 4b 4c 4d BB